Overige informatie

Besteding Gelden van de Crowdfunding

Het geld dat opgehaald wordt met de crowdfunding wordt pas besteed wanneer de due diligence van de GLS bank en PDENH is voltooid en de taxatie is afgerond. Het geld blijft tot die tijd bij de Stichting staan. Uitgaven die gemaakt worden voordat de financieerbaarheid is bevestigd worden uit andere middelen betaald. Mocht het onverhoopt gebeuren dat de due diligence of de taxatie niet succesvol worden afgerond, dan zullen in dat geval alle obligaties volledig worden terugbetaald aan de desbetreffende Obligatiehouders, zonder vergoeding van opgebouwde rente en/of overige vergoedingen.

Privacy 

- Wanneer u zich aanmeldt voor deze crowdfunding vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook ontvangen wij gegevens via de bank bij de betaling van de obligaties. Deze gegevens gebruiken we om dit reglement uit te kunnen voeren.

 

- Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw berichten te verwerken en te beantwoorden.

 

- Wij zullen uw gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken. Wij hebben maatregelen genomen om het aantal mensen dat intern uw persoonsgegevens kan inzien te beperken tot degenen die een directe rol spelen bij de verwerking van de inschrijvingen, betalingen en communicatie.

 

- Het is mogelijk om de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, te veranderen, of te verwijderen, voor zover dit het uitvoeren van deze overeenkomst niet in gevaar brengt. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kan u een e-mail sturen aan info@ dewarren.co

 

- U kan dat ook doen als u vindt dat we niet goed met uw gegevens omgaan, zodat we kunnen proberen om er samen uit te komen. Als dat niet lukt is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Betalingsmethoden

- Credit Cards
- PAYPAL

- IDEAL

- Directe betaling na het invullen van dit formulier